Schade aan je woning door een storm? Blijf altijd voorzichtig en doe geen gekke dingen. Is de storm gaan liggen? Dan is het belangrijk dat je controleert of er schade is. Na storm komt vaak regen, dus probeer andere (water)schade te voorkomen. 


Wij geven je graag wat tips:


-    Herstel schade aan daken en ruiten zo snel mogelijk. Dit doe je door de schade bijvoorbeeld (tijdelijk) af te dekken met een afdekzeil. 


-    Vergeet de dakbedekking niet. Zijn er losliggende dakpannen? Leg ze weer op de plaats. Bij platte daken is het erg belangrijk dat de naden niet kapot zijn. 


-    Kijk goed omhoog naar je woning. Zie je lekkagesporen onder het dak, bijvoorbeeld doorhangende plafondplaten of verkleuringen? Onderneem dan actie en zorg dat erger voorkomen wordt. 


-    Verwijder al het zwerfvuil van je platte dak, uit dakgoten en afvoeren. Let op! Doe dit alleen als de storm écht is gaan liggen. Ga niet met harde wind op een ladder staan. 


-    Staat je schutting scheef of is deze omgewaaid? Zet deze dan vast met stevige palen totdat je de schutting vervangt. 


Heb je jouw woning gecontroleerd en schade ontdekt? Meld dan je schade via ons schadeformulier of lees wat je allemaal moet verzamelen na een stormschade


Tip! Laat je dak jaarlijks controleren en inspecteren door een specialist. De specialist kan het dak ook meteen onderhouden, zo voorkom je schade bij een storm.